Disclaimer

Livecrew privacy policy.

De volgende privacy policy is een uittreksel van het Regels en Voorwaarden document. De originele paragraaf nummers zijn gehandhaafd.

3 - Registratie en opslag van persoonsgegevens en (tracking-) "cookies"

3.1 Registratie en opslag van persoonsgegevens
livecrew vindt privacy en bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke gegevens van leden worden opgeslagen in onze database en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
livecrew vraagt slechts summiere persoonlijke gegevens, zoals uw volledige naam en uw email adres. Andere persoonlijke gegevens worden niet gevraagd of zijn niet verplicht om op te geven.

3.2 Browser cookies*
De livecrew website slaat via uw browser "cookies" op uw computer op. Dit zijn hele kleine bestandjes met (anonieme) informatie van de webserver, zoals de laatst-bezochte pagina, sessie informatie, et cetera.

3.3 Third-party cookies *
Via de livecrew website kunnen cookies van derden via uw browser op uw computer worden opgeslagen. Dit zijn specifiek:
Cookie van Google Analytics: onze pagina "teller" en bezoekersinformatie. Deze cookie bevat o.a. informatie over uw browser en bevat geen persoonlijke gegevens. Niet publiek.

Cookies van Facebook: indien u gekozen hebt voor de functie "Inloggen met Facebook". Deze cookie bevat uw Facebook inlognaam. Niet publiek.
 

*Ontvangen cookies kunt u via browser inzien door in uw browser-balk op ons "groene slotje" te klikken.

livecrew wisselt GEEN persoons- of profiel-gegevens uit met derden!


16 - Akkoordverklaring.

Door het gebruik van livecrew gaat u akkoord met alle gestelde regels en voorwaarden in dit document.
Indien u niet akkoord bent met alle gestelde regels en voorwaarden in dit document - vragen we u om onmiddellijk het gebruik van de friendweb.nl website te staken.

Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook.